Życie w lesie

Las to miejsce gdzie rosną drzewa, krzewy i rośliny zielne oraz mieszkają różne zwierzęta. Lasy chronią przed: powodzią, hałasem i wiatrem, są fabryką tlenu, źródłem drewna i owoców leśnych. W lesie wyróżnia się warstwy: korony drzew, podszyt, runo i ściółkę leśną. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Anną Dudra- Światowską odwiedzili 13 października filię biblioteczną w Lesznie Górnym. Na podstawie wiadomości, które zdobyli na lekcji przyrody i zajęciach bibliotecznych oraz wycieczki do lasu wykonali przestrzenną pracę plastyczno- techniczną.

Andżelika Przysiężna