Spotkanie z Panią Leśnik

05 maja 2022r. uczniów klasy II i III odwiedziła pani Anna Findysz  – Leśnik z Nadleśnictwa Przemków. Celem spotkania było kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym. Pani Ania poprzez grę „Memory” przedstawiła wiele gatunków sów żyjących w Polsce. Uczniowie usłyszeli także wiele odgłosów ptaków oraz poznali cykle rozwojowe: żaby, pszczoły, mrówki. Poza tym dzięki przyniesionym, przez panią leśnik, rekwizytom zobaczyli naturalny wygląd niektórych zwierząt. Szczególne wrażenie na dzieciach zrobiła ważka, która stała się też inspiracją do tworzenia w Nowym Yorku pięknego budynku „Dragonfly”. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali gościowi wręczając laurkę. Natomiast pani Anna Findysz przekazała na ręce wychowawczyń książki przyrodnicze do klasowej biblioteczki i upominki dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy pani Ani za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.