VIII Sejmik Dziecięcy

 6 lutego 2019r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Antonina Chmura, Lena Sołtysiak i Marcel Kowalczyk wzięła udział w VIII Sejmiku Dziecięcym. Na spotkaniu w ratuszu szprotawskim młodzież dyskutowała wraz z Burmistrzem Szprotawy nad przyszłością gminy. Delegaci z poszczególnych szkół prezentowali swoje wizje rozwoju gminy. Prezentacje były bardzo ciekawe, a Burmistrz obiecał zastanowić się nad niektórymi propozycjami i rozwiązaniami młodych mieszkańców.
Małgorzata Urbaniak