Karta rowerowa

Uczniowie  z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Cele tego egzaminu to:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Egzamin składał się z dwóch części, część teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna – było to sprawdzenie wiadomości – odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut.
Część praktyczna – egzamin praktyczny odbył się na szkolnym boisku. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał nauczyciel techniki, który prowadził  zajęcia wychowania komunikacyjnego.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!