Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Z takiej lekcji w Filii Bibliotecznej   6 marca skorzystali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym wraz z wychowawczynią Aliną Górską. Przewodnim tematem spotkania była umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Czasem samo istnienie źródła w naszym otoczeniu budzi ciekawość i dlatego warto też uczyć się, jak sformułować pytanie, by uzyskać od źródła potrzebne nam wiadomości. Po burzliwych dyskusjach doszliśmy wspólnie do jednego wniosku, że encyklopedie i słowniki to źródła informacji bezpośredniej.

Andżelika Przysiężna