Monitoring wizyjny

Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym  prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia11 stycznia 2017 roku Prawo Oświatowe oraz art. 222§ 1 Kodeksu pracy.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym

ul. Szkolna 2a

67-321 Leszno Górne

tel: 68 376 65 07

e-mail: splesznogorne@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00