Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 – wpłaty na konto

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym informuje, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy lub bezpośrednio na

Konto rady rodziców:

56 1020 5460 0000 5902 0179 7638

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa
rada rodziców – 50 zł na dziecko

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa wkład w realizację projektów oraz pomoc na rzecz szkoły i oddziału przedszkolnego.

 

Wybrano też ubezpieczyciela grupowego firmę InterRisk „Ubezpieczenie Szkolne z wyróżnieniem” wariant III, kwota ubezpieczenia wynosi 40zł (składka roczna za osobę). Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne, jednakże w przypadku wyjazdów na wycieczki, każde dziecko musi posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Wpłaty proszę dokonywać u wychowawców klas