Historia szkoły

Położenie placówki

Leszno Górne jest niewielką miejscowością leżącą na obrzeżach województwa lubuskiego, przy trasie łączącej dwa miasta: Szprotawę i Bolesławiec. Jest to najbardziej na południowy wschód wysunięte miejsce województwa lubuskiego, malowniczo położone wśród zieleni, pięknych lasów i stawów.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym znajduje się w centrum wsi. Szkołę i okolicę otaczają głównie lasy iglaste, które są miejscem spacerów, wycieczek integrujących klasy, miejscem obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Tu również odbywa się tradycyjnie co roku „ Leśny bieg na orientację” , na który zapraszane są drużyny wszystkich okolicznych szkół podstawowych. Trasa biegu wiedzie przez piękne zielone tereny i jest co roku zmieniana. Młodzież musi wykazać się prawdziwą umiejętnością czytania map, orientacją w terenie, rozwiązywaniem zadań patrolowych, ponadto ma również okazję podziwiać piękne tereny naszej okolicy.

Położenie Leszna Górnego sprzyja również organizowaniu imprez środowiskowych na łonie natury. Pobliskie liczne stawy, rzeka Bóbr, na której jest tama z elektrownią wodną oraz lasy, są miejscem, gdzie można je organizować. Od kilku lat we wsi organizowany jest festyn „Na pograniczu kultur”, integrujący ludność miejscową. W sąsiednim Sierakowie organizowane jest zawsze we wrześniu „Święto pieczonego ziemniaka”, a z kolei w Lesznie Dolnym mamy festyn „Święto Dyni”.

Zapraszamy do odwiedzania naszych okolic, spędzania wolnego czasu na łonie natury i korzystania z oferty jaką proponuje nasza szkoła.

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym powstała w roku szkolnym 1948/1949, jak wynika z pierwszego projektu organizacyjnego 7 kwietnia 1949 roku. Otwarcie szkoły było koniecznością spowodowaną licznym przypływem osiedleńców do samego Leszna Górnego oraz wsi Brzeziny (obecny Biernatów) i Sierakowa. Do szkoły uczęszczało 20 dzieci urodzonych w latach 1936 - 41. Realizowano program w zakresie czterech klas.

W roku szkolnym 1973/1974 w wyniku reorganizacji szkolnictwa szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Podstawową dla szkoły w Lesznie Dolnym w zakresie klas IV - VIII i podlega Zbiorczej Szkole Gminnej w Szprotawie.

W roku szkolnym 1983/1984 punkt filialny w Lesznie Dolnym staje się samodzielną placówką a szkoła w Lesznie Górnym liczy 252 uczniów w 14 oddziałach.

 

We wrześniu 1999 roku na podstawie uchwały nr VIII/41/99 z dnia 15.03. 1999 r. Rady Miejskiej przy Urzędzie Gminy w Szprotawie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej szkoły przyjmuje nazwę Zespołu Szkolnego w Lesznie Górnym, w skład którego wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym o profilu I - VI
  • filia w Lesznie Dolnym o profilu I - III
  • przedszkole w Lesznie Górnym.

Z dniem 31 sierpnia 2000 roku zespół zostaje ponownie przekształcony w Szkołę Podstawowa o strukturze sześcioletniej szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych. Punkt filialny w Lesznie Dolnym zostaje zlikwidowany.

            W roku szkolnym 2004/2005 Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o nadaniu szkole imienia i występuje z wnioskiem do Burmistrza Szprotawy i Rady Miasta. Na mocy Uchwały Urzędu Miasta w dniu 18 czerwca 2005 roku szkoła otrzymuje imię Jana Brzechwy.

W roku 2011 z powodu zmniejszenia liczby uczniów oraz mniejszej subwencji oświatowej na wniosek Burmistrza Szprotawy następuje kolejna reorganizacja szkół w gminie. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym staje się filią Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach. Szkoła nasza zachowuje odrębność rady pedagogicznej oraz imię patrona i sztandar.

Na podstawie Uchwały nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015 r. – z dniem 1.09.2015r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach  Filia w Lesznie Górny weszła w skład utworzonego Zespołu Szkół w Wiechlicach.  Z dniem 1 września 2015r. powstała nowa jednostka pod nazwą Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Filia w Lesznie Górnym. Szkole pozostawiono prawo posługiwania się imieniem i sztandarem.

W 2017r dokonane są kolejne przekształcenia, szkoła funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Szkoła Filialna w Lesznie Górnym. Szkoła nie posługuje się swoim imieniem, ani sztandarem.

W roku 2018 na podstawie Uchwały nr LV/354/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym z dnia 27 kwietnia 2018 r. – z dniem 1.09.2018r. powstała ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym, która działa aktualnie.

     Od tej pory Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z oddziałami przedszkolnymi w Lesznie Górnym jest placówką, do obwodu której należą dzieci mieszkające w następujących miejscowościach: Leszno Górne, Leszno Dolne, Sieraków, Bobrowice, Buczek, Biernatów i Kopane.

Historia wyboru patrona

Decyzję o podjęciu działań w kierunku wyboru patrona i nadania Jego imienia szkole podjęto na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.08.2004r. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym zwrócili się z prośbą do Urzędu Miejskiego o nadanie szkole imienia Jana Brzechwy.

Wcześniej powołano zespół, który opracował tok działań zmierzających do wyłonienia kandydatury na patrona. W tym celu ogłoszono konkurs wśród uczniów i nauczycieli, w wyniku którego padły 4 propozycje: Maria Konopnicka, Czesław Miłosz, Jan Brzechwa, Polscy Nobliści. Następnie przygotowano ankietę (skierowaną do rodziców, uczniów i nauczycieli), której celem było  wybranie jednej z czterech kandydatur na patrona szkoły. Po opracowaniu ankiety okazało się, że tę samą liczbę głosów otrzymali: Jan Brzechwa i Czesław Miłosz.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 16.12.2004r zadecydowano o drugiej turze wyborów, która ostatecznie miała zadecydować jakie imię będzie nosiła Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym. Najwięcej głosów otrzymał Jan Brzechwa.

Jan Brzechwa to człowiek "czarujący, mądry i dobry - i z tego wynikało wszystko, co tworzył i co czynił". Był prawdziwym mistrzem układania wierszy, pisarzem o wielkim poczuciu humoru. Pielęgnowanie i rozwijanie u dzieci m.in. takich cech jak dobroć, miłość, uczciwość, sprawiedliwość czy odpowiedzialność jest równie ważne jak rozwijanie dziecięcej wyobraźni. Poezja Jana Brzechwy odgrywa znaczącą rolę w procesie jej rozwijania.

Jego ogromne poczucie humoru, pogodne nastawienie do życia i świata sprawiają, iż dzieci z łatwością odczytują przesłania zawarte w utworach poety.

Jest więc on postacią bliską sercu wielu dzieci już od najmłodszych ich lat.

Głęboka analiza twórczości tego pisarza może pomóc w realizacji zarówno programu wychowawczego szkoły jak i programów nauczania. Korzystając z dorobku literackiego pisarza można realizować zadania edukacyjne jak i wychowawcze oraz wprowadzić ciekawe zwyczaje szkolne związane z patronem.

Jan Brzechwa żył w latach 1900-1966. Był poetą, satyrykiem, tłumaczem,  publicystą, ale przede wszystkim autorem znakomitych wierszy dla dzieci.

Ukończył studia prawnicze, z zawodu był adwokatem i może dlatego miał  niespotykaną umiejętność operowania językiem. Był prawdziwym żonglerem słów. W swojej twórczości stworzył niepowtarzalny styl oparty na zaskakujących skojarzeniach oraz "przeinaczaniu" normalnego wyglądu rzeczy i zjawisk. Unowocześnił twórczość dla dzieci, wprowadzając do niej elementy groteski i satyry.

Poezja Jana Brzechwy do dziś cieszy się popularnością, jest wznawiana

nowymi nakładami oraz rozpowszechniana w mediach przez wielu znanych aktorów . Wspaniałej adaptacji  filmowej doczekała się "Akademia Pana Kleksa".

Jego pogodne i wesołe spojrzenie na świat widoczne w wielu utworach spowodowały, iż on sam zyskał sobie przydomek "profesora serdecznego uśmiechu" .

Mottem w życiu codziennych trosk i zmagań niech staną się więc słowa:

" Kiedy spotka Cię przykra chwila lub będzie Ci smutno, to sięgnij do utworów Jana Brzechwy. Te wesołe z humorem napisane wierszyki z pewnością pozwolą Ci przenieść się w świat fantazji i wyobraźni autora. Będą Cię śmieszyć i bawić.”

Pragniemy, aby hasłem przewodnim dla pedagogów i uczniów naszej szkoły stały się słowa z jego książeczki dla dzieci:

"...bo gdzie łączą  wspólne cele,

tam są wszyscy przyjaciele"

Struktura szkoły

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole pracuje 22 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi i administracji. W oddziałach szkoły kształci się 95 uczniów, natomiast w oddziałach przedszkolnych 37,

Placówka mieści się w dwóch budynkach o łącznej kubaturze 2463 m2. Posiada stołówkę, kuchnię, bibliotekę, które mieszczą się w budynku B. Tam również znajdują się mieszkania dla 4 rodzin nauczycieli.

W budynku A znajdują się pomieszczenia oddziałów przedszkolnych, klasopracownie I - VIII, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz gabinet dyrektora, pielęgniarki pokój nauczycielski i zaplecza sanitarne.

Przy budynku A znajduje się wielofunkcyjny plac „Orlik” oraz boisko do piłki plażowej. Natomiast przy budynku B - 400 m2 plac zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz ogród sensoryczny. Wszystko jest ogrodzone i otoczone mnóstwem zieleni stanowiąc jeden kompleks.

 

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym

ul. Szkolna 2a

67-321 Leszno Górne

tel: 68 376 65 07

e-mail: splesznogorne@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00