WYTYCZNE ODNOŚNIE ORGANIZACJI NAUKI W KL. I-III OD 18.01.2021 w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym

Dyrektor szkoły prosi rodziców, nauczycieli o zapoznanie się z procedurą organizacji nauczania w klasach I-III . Informujemy również, że dowozy szkolne odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu, od 18.01.2021 będzie też uruchamiane dożywianie dzieci (obiady).

ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  LESZNIE GÓRNYM W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU  Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  COVID-19 (PDF) >>>