Informacji dotycząca terminu wydawania laptopów dla uczniów klas czwartych

Informujemy, że dnia 24 listopada 2023 r. w godz. 7.00-14.30 Gmina Szprotawa będzie wydawać rodzicom/opiekunom prawnym uczniów klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym laptopy, przekazane w ramach „Programu „Laptop dla ucznia” z rządowej inicjatywy, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Miejsce odbioru sprzętu: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, biuro nr 8b.

W ramach weryfikacji danych osobowych, obowiązkowe będzie posiadanie dokumentu tożsamości rodzica/ opiekuna prawnego, z którym Gmina Szprotawa podpisze umowę i wyda laptopa.

W przypadku braku możliwości odbioru sprzętu w wyznaczonym dniu zostanie ustalony dodatkowy termin.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym

ul. Szkolna 2a

67-321 Leszno Górne

tel: 68 376 65 07

e-mail: splesznogorne@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00