Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo w dniach 14-16 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym zostanie przeprowadzony pierwszy próbny egzamin ósmoklasisty według załączonego harmonogramu.

 

KOMUNIKAT
ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW LISTOPAD 2023
Pierwszy egzamin próbny uczniów klas ósmych, będzie przeprowadzany w dniach 14,15,16 listopada 2023r według następującej kolejności:
- 14 listopada 2023r. – wtorek - egzamin próbny z języka polskiego, rozpocznie się o godzinie 8:00 i trwać będzie do godz. 10.00 czas 120 minut; osoby z dostosowaniami mają wydłużony czas do 180 minut ( do 11.00)
- 15 listopada 2023r. – środa - egzamin próbny z matematyki, rozpocznie się o godzinie 8:00 i trwać będzie do godz. 9.40 czas 100 minut; osoby z dostosowaniami mają wydłużony czas do 150 minut (do 10.30).
- 16 listopada 2023r. – czwartek - egzamin próbny z języka obcego nowożytnego (język angielski) rozpocznie się o godzinie 8:00 i trwać będzie do godz. 9.30 – czas 90 minut, osoby z dostosowaniami mają wydłużony czas do 135 minut ( do 10.15)
1. Uczniowie na egzamin mogą przynieść tylko przedmioty potrzebne na egzaminie ( czarny długopis i linijka na egzaminie z matematyki) i ewentualnie małą butelkę wody (maksymalna objętość to 0,5l).
2. Na egzaminie uczniowie nie mogą pożyczać sobie żadnych przyborów, chusteczek, długopisów.
3. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych przenoszących informacje.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły w strojach apelowych zgodnie z poniższym harmonogramem.
Harmonogram wejścia uczniów klas ósmych do szkoły na egzamin próbny ósmoklasisty.
1. W dniach egzaminów uczniowie przychodzą do szkoły na 7.35 i oczekują na rozpoczęcie egzaminów przed wyznaczoną salą egzaminacyjną nr 30.
2. O godz. 7.45 uczniowie ustawiają się przed salą gimnastyczną według numeracji w dzienniku i losują numery stolików.
3. Następnie uczniowie wchodzą na salę i zajmują wylosowane miejsca.
4. W czasie egzaminów w godzinach przewidzianych na pisanie, korytarz przy sali nr 30 jest wyłączony dla uczniów klas I-VII. Nauczyciele dyżurni pilnują aby nikt w czasie przerwy nie zakłócał spokoju piszących uczniów.
Organizacja nauki po egzaminie oraz dla uczniów klas 4-7.
1. Uczniowie klas ósmych po napisaniu egzaminu próbnego, uczestniczą w planowych zajęciach do końca dnia.
2. Uczniowie pozostałych oddziałów mają w tym czasie zajęcia wg planu z tym, że w dniu 14.11. 2023r. klasa VII ma zajęcia z fizyki w klasie nr 12,
3. W czasie pisania egzaminów próbnych nauczyciele, opiekują się uczniami klasy VIII według swojego planu .
4. Pozostali nauczyciele prowadzą zajęcia wg planu.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym

ul. Szkolna 2a

67-321 Leszno Górne

tel: 68 376 65 07

e-mail: splesznogorne@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00