MYŚL EKO-GLOBALNIE DZIAŁAJ EKO-LOKALNIE

MYŚL EKO-GLOBALNIE DZIAŁAJ EKO-LOKALNIE
Uczniowie naszej szkoły już drugi raz wzięli udział w obradach Sejmiku Młodzieżowego pod hasłem ekologii. W sali ratuszu szprotawskiego reprezentanci siedmiu szkół z gminy Szprotawa dyskutowali na temat podejmowania skutecznych działań związanych z ochroną naszego lokalnego środowiska. Pani burmistrz pochwaliła bardzo pomysły uczniów naszej szkoły, dotyczących m.in. ustawienia kamer na obrzeżach lasów, zbudowania ścieżek rowerowych i poprawy stanu drogi do Sierakowa. Pamiętajcie! Głos dzieci jest bardzo ważny!

Małgorzata Urbaniak

« 2 z 2 »