Warsztaty literacko-plastyczne

Prace uczniów SP w Lesznie Górnym: Mai, Filipa, Milana. Nadesłane po warsztatach literacko- plastycznych online pt. „ Wiersze nie tylko pędzlem malowane”, do wiersza „Jeż”- Katarzyny Marciniak.