Opłata za dodatkowe godziny w przedszkolu

Szanowni Rodzice,  opłata  za każdą godzinę faktycznego pobytu dziecka  w czasie przekraczającym wymiar  godzin darmowych w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, która wyniesie 1,14 zł., zostanie wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie na najbliższej sesji Rady Miejskiej dnia 27 września i wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Małgorzata Urbaniak