Opłaty – komitet rodzicielski oraz ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym prosi o wpłaty na komitet rodzicielski 50zł na dziecko. Wybrano też  ubezpieczyciela grupowego firmę InterRisk  „Ubezpieczenie Szkolne z wyróżnieniem” wariant III, kwota ubezpieczenia wynosi 40zł (składka roczna za osobę).

W imieniu Rady Rodziców apeluję do Państwa o wpłaty na komitet rodzicielski. Z tych pieniędzy jest realizowanych wiele przedsięwzięć dotyczących Waszych dzieci i każda wpłata jest bardzo ważna.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne, jednakże w przypadku wyjazdów na wycieczki,  każde dziecko musi posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Wpłaty proszę dokonywać u wychowawców klas.

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Urbaniak