Podziękowania

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi
pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem : DZIĘKUJĘ!”
Te słowa pełne wdzięczności Dyrekcja i całe Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lesznie Górną kieruje do wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów naszych wychowanków. Pragniemy podziękować wszystkim za zorganizowanie szkolnej wigilii, która wprowadziła nas w miły, rodzinny, świąteczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że w naszej szkole istnieje taka tradycja.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i ofiarność. To dzięki waszej dobrej woli, otwartemu sercu, możliwa jest realizacja wielu zamierzonych
celów.
Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia
Niech Czas Bożego Narodzenia nie tylko na Święta nas zmienia
Niech na stałe w naszych sercach życzliwość zagości
Niech święta będą spokojne, zdrowe i pełne radości!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi
Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
Boże Narodzenie 2019r.