O oddziale

ROK SZKOLNY  2020/2021

Oddział Przedszkolny mieści się na I piętrze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy. Składa się z dwóch sal zabaw, które zapewniają naszym wychowankom bardzo dobre warunki do nauki, zabawy i rozwijania ich zainteresowań; szatni i łazienki z toaletami . Posiadamy duży plac zabaw wyposażony w sprzęt zabawowy pozwalający dzieciom aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym przedszkolu .

ORGANIZACJA PRACY

Oddział przedszkolny czynny jest od godziny 630 do 1500 .

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia odbywają się w 2 grupach :grupa maluchów i grupa starszaków. Każda grupa posiada swoją nazwę oraz salę wyposażoną w odpowiednie  do potrzeb meble, kąciki zainteresowań, zabawki. Nad prawidłową organizacją i funkcjonowaniem oddziału czuwa dyrektor. W oddziale pracują  4 nauczycielki i pomoc nauczyciela .

KADRA

mgr Helena Borsuk –nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Wolska – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Maziec- nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Żurawińska – nauczyciel mianowany
pomoc nauczyciela Małgorzata Bilińska

 W roku szkolnym 2020/2021 do oddziału uczęszcza 43 dzieci :

Grupa I -3,4 latki (13- 3 latków ,8- 4 latków)

Grupa II-  5,6 latki (15 dzieci 6 letnich , 7 dzieci 5 letnich)

Model absolwenta :

Dziecko kończące przedszkole:

Posiada:

– motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
– umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości
– umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
– umiejętność koncentracji , pracy przez dłuższy czas,
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
– odpowiedni poziom samodzielności,
– twórczego rozwiązywania zadań ,
– gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
– umiejętność komunikatywnego porozumiewania się ,
– podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym
– poczucia bycia Polakiem ,Europejczykiem

Przestrzega :

– praw innych ludzi
– zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm ,
– zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

Dostrzega i szanuje :

– potrzeby innych ludzi,
– odmienne postawy, przekonania, upodobania ,
– symbole narodowe,
– prosić o radę lub pomoc