Realizowane programy

PROGRAMY :

W przedszkolu pracujemy w oparciu o następujące programy :

– „Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego (Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska – Grupa MAC )
– Program profilaktyczno-wychowawczy
– Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” (Fundacja Banku Ochrony Środowiska)