Obowiązki Rodziców

  • Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola
  • Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć
  • Branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, konsultacjach rodziców
  • Systematyczne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów
  • W miarę możliwości pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola
  • Włączanie się do realizacji zadań przedszkola
  • Systematyczne uzupełnianie wiadomości dotyczących wychowania dzieci