Informacje RR

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 – wpłaty na konto

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym informuje, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy lub bezpośrednio na

KONTO RADY RODZICÓW:

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW 56 1020 5460 0000 5902 0179 7638

TYTUŁ PRZELEWU: imię i nazwisko ucznia, klasa
RADA RODZICÓW – 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na kolejne dziecko

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa wkład w realizację projektów oraz pomoc na rzecz szkoły i oddziału przedszkolnego.

„…Bo gdzie łączą wspólne cele,
tam są wszyscy przyjaciele”