Rodzice

Przypominamy o obowiązkowej wpłacie na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym:

50 zł – pierwsze dziecko
25 zł – każde kolejne dziecko