Pierwsza pomoc

Program ,,Ratujemy i uczymy ratować” 

Codzienne życie niesie ze sobą wiele zagrożeń, dlatego istnieje potrzeba edukacji uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Powinna ona obejmować już uczniów najmłodszych klas, aby byli przygotowani do rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z niebezpieczeństwem oraz udzielania pierwszej pomocy.
Aby móc prowadzić taką edukację w roku szkolnym 2013/2014 pani Małgorzata Augustyniak   uczestniczyła w kursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystała organizując w szkole „Ratujemy i Uczymy Ratować”, których celem jest:

  • przygotowanie uczniów do właściwego postępowania w nagłych wypadkach, by było ono zarówno bezpieczne jak i skuteczne,
  • poznanie podstawowych czynności, które można wykonać, aby pomóc poszkodowanemu,
  • kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób wymagających pomocy.

Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu z grupą uczniów. Szkolenie każdej grupy odbywa się w ramach dodatkowych zajęć, a kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych nabytych podczas zajęć. Uczniowie podczas szkolenia oglądają film, pracują z podręcznikiem, ale przede wszystkim wykonują ćwiczenia praktyczne.
Uczą się jak wezwać pomoc, co powiedzieć dyspozytorowi oraz jak wykonać prawidłowe uciski klatki piersiowej ( ćwiczenia na manekinie).
Umiejętności, które uczniowie zdobędą mogą przyczynić się do tego, że będą umieli pomóc sobie i innym, gdyby taka pomoc była potrzebna. Posiadana wiedza w tym zakresie pozwoli uniknąć dużego stresu, który towarzyszy w takich sytuacjach.
Dzieci wdrożone do pierwszej pomocy, właściwego zachowania w chwilach zagrożenia mogą przyczynić się do uratowania życia osoby potrzebującej pomocy.
W roku 2015 dzięki odpowiedniej postawie uczniów i nauczycielki uratowany został młody człowiek. Dzieci miały przydzielone zadania, zachowały się wzorowo. Za bohaterski czyn uczniowie i nauczycielka zostali odznaczeni przez panią kierownik Ewę Dudek medalem „BOHATER’’! Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szprotawie kpt. mgr inż. Daniel Pelc zaprosił młodych bohaterów z opiekunką do jednostki w celu jej zwiedzania. Z zaproszenia oczywiście skorzystali!
Ważna informacja: w roku szkolnym 2018/2019  zajęcia z programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” będą w szkole prowadzone systematycznie przez panią Małgorzatę Augustyniak od II semestru. Natomiast w I semestrze proszę oczekiwać galerii i notatek z różnych działań dotyczących pierwszej pomocy.