Historia wyboru patrona

Pielęgnowanie i rozwijanie u dzieci m.in. takich cech jak dobroć, miłość, uczciwość, sprawiedliwość czy odpowiedzialność jest równie ważne jak rozwijanie dziecięcej wyobraźni. To przyczyniło się do wyboru Jana Brzechwy jako patrona naszej szkoły. Jego ogromne poczucie humoru, pogodne nastawienie do życia i świata sprawiają, iż dzieci z łatwością odczytują przesłania zawarte w utworach poety. Jest więc on postacią bliską sercu wielu dzieci już od najmłodszych ich lat.
Poezja Jana Brzechwy do dziś cieszy się popularnością, jest wznawiana nowymi nakładami oraz rozpowszechniana w mediach przez wielu znanych aktorów .

Mottem w życiu codziennych trosk i zmagań niech staną się więc słowa:

„Kiedy spotka Cię przykra chwila lub będzie Ci smutno, to sięgnij do utworów Jana Brzechwy. Te wesołe z humorem napisane wierszyki z pewnością pozwolą Ci przenieść się w świat fantazji i wyobraźni autora. Będą Cię śmieszyć i bawić.”

Pragniemy, aby hasłem przewodnim dla pedagogów i uczniów naszej szkoły stały się słowa z jego książeczki dla dzieci:

„ … Bo gdzie łączą wspólne cele,
tam są wszyscy przyjaciele”

W roku szkolnym 2004/2005 z inicjatywy pani dyrektor Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o nadaniu szkole imienia i występuje z wnioskiem do Burmistrza Szprotawy i Rady Miasta. Na mocy Uchwały Urzędu Miasta w dniu 18 czerwca 2005 roku szkoła otrzymuje imię Jana Brzechwy. Od tego dnia posiadamy swój sztandar oraz tablicę pamiątkową. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym.
W roku szkolnym 2011 ( dwutysięcznym jedenastym) z powodu zmniejszenia liczby uczniów oraz mniejszej subwencji oświatowej na wniosek Burmistrza Szprotawy następuje kolejna reorganizacja szkół w gminie. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym staje się filią Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach. Funkcję dyrektora pełni Pani Irena Esmund, a Pani Ewa Dudek obejmuje kierownictwo  filii w Lesznie Górnym. Szkoła nasza zachowuje odrębność rady pedagogicznej oraz imię patrona i sztandar.
Na podstawie Uchwały nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015 r. – z dniem 1.09.2015r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach  Filia w Lesznie Górny weszła w skład utworzonego Zespołu Szkół w Wiechlicach.  Z dniem 1 września 2015r. powstała nowa jednostka pod nazwą Zespół Szkół   Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Filia w Lesznie Górnym. Szkole pozostawiono prawo posługiwania się imieniem i sztandarem.
W 2017r dokonane są kolejne przekształcenia, szkoła funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Szkoła Filialna w Lesznie Górnym. Szkoła nie posługuje się swoim imieniem, ani sztandarem.
W roku 2018 szkoła w Lesznie Górnym staje się odrębną placówką. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym. Dyrektor szkoły,  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski starają się o powrót do nadanego, na mocy Uchwały Urzędu Miasta w dniu 18 czerwca 2005 roku imienia Jana Brzechwy.