Kadra pedagogiczna i administracyjna

KADRA  PEDAGOGICZNA
Matczak Krystyna-dyrektor
Azarko  Krystyna-nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
Augustyniak Małgorzata-nauczyciel bibliotekarz, wdżwr, terapeuta pedagogiczny
Borsuk Helena-nauczyciel przedszkola
Chełski Paweł-nauczyciel matematyki, informatyki
Giedrys Agnieszka-nauczyciel geografii
Górska Alina-nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
Górski Janusz-nauczyciel wych. fizycznego
Jankowska Elwira-nauczyciel biologii
Kaczmarek Alina-nauczyciel przyrody, pedagog
Kijanka Sabina-nauczyciel j. angielskiego
Konopka Baniuk-Irena-nauczyciel świetlicy szkolnej
Maziec Monika-nauczyciel przedszkola
Morawska Beata-nauczyciel fizyki, chemii
Dudra – Światowska-Anna-nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
Siwicki Maciej-nauczyciel historii
Sikorska Alicja-logopeda
Stolarczyk Summad-Lilla-nauczyciel muzyki, plastyki, przedszkola
Urbaniak Małgorzata-nauczyciel j. polskiego
Werk-Wierzbicka Natalia-psycholog
Zwolska Monika-nauczyciel religii
Zdebelak Krzysztof-nauczyciel techniki, informatyki
Żurawińska Anna-nauczyciel j. niemieckiego

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Hołowczak Jolanta-sekretarka
Hołyńska Halina-główna księgowa
Sołtysiak Anna-referent ds. księgowości
Kowalczuk Alina-księgowa
Bilińska Małgorzata-pomoc nauczyciela przedszkola
Malinowski Dariusz-konserwator
Ziemniewska Małgorzata-sprzątaczka
Żukowska Elżbieta-sprzątaczka