Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Lesznie Górnym
w roku szkolnym 2020/2021.

Dorota Jędrzejowska  – przewodniczący

Joanna Zielińska  – wiceprzewodnicząca

Anna Grzelak   –  skarbnik

Anna Kalisiak – sekretarz

Bogdan Surmai  –  członek

Anna Smolna  –  członek