Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Lesznie Górnym
w roku szkolnym 2018/2019.

Marcin Chmura           – przewodniczący

Dagmara Sembrat      – wiceprzewodnicząca

Gabriela Jesse                –  skarbnik

Dorota Jędrzejowska – sekretarz

Anna Smolna                –  członek

Sylwia Tokarska          –  członek