Konkurs na kartkę świąteczną Wojewody Lubuskiego

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych województwa lubuskiego. Termin dostarczenia prac upływa 3 grudnia 2021 r.

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Wojewody Lubuskiego na Święta Bożego Narodzenia, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, organów administracji zespolonej i pracowników urzędu. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy wszystkich wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia dostępne poniżej:

Regulamin_konkursu_na_Kartkę_Świąteczną_Wojewody_2021_IX_edycja

Zał1_Karta_zgłoszenia_dla_uczestników_przedszkoli_2021

Zał_2_Karta_zgłoszenia_dla_klas_1-3_szkół_podstawowych_2021

 

 

Góra Grosza – Czas start! Pomagamy!

Pomóżmy obdarować dzieci tym, co najlepsze – rodziną, w której mogą czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Akcja trwa od 01.11.2021r. do końca grudnia.

KONKURS NA STROIK BOŻONARODZENIOWY

Zachęcamy wszystkich uczniów i przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie na SRTOIK BOŻONARODZENIOWY!

Regulamin konkursu:

  1. Uczniowie/przedszkolaki wykonują stroik o tematyce świątecznej, estetyczny, ładny, niezbyt duży.
  2. Stroik może być wykonany w duecie rodzic i dziecko.
  3. Termin składania stroików 6 – 9  grudnia 2021r.
  4. Stroiki należy składać w sekretariacie szkoły.
  5. Stroiki powinny być podpisane (karteczką z imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy przywiązać nitką do gałązki).
  6. Praca może zostać wystawiona na sprzedaż na jarmarku świątecznym po rozstrzygnięciu konkursu.
  7. Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze stroiki i nagrodzi je.
  8. Nagrody funduje Rada Rodziców.

„CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Uczniowie klasy drugiej przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”.

Drugoklasiści zapoznali się z chmurką Tosią, obejrzeli film i odczytali list, który wysłała. Wykonali już pierwsze zadania z modułu I: „Podróże małe i duże”. W ramach projektu każdy uczeń wykonał swoją chmurkę. Czytaliśmy lekturę „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego. Zafascynowani przygodami psa Lampo uczniowie wykonali ciekawe zakładki do książek. Wspólnie stworzyliśmy kącik czytelniczy i wypełniliśmy pierwsze strony Lekturnika.

Wszyscy uczniowie wykazali się kreatywnością oraz wielkim zaangażowaniem.

Dziki Zachód zagościł w naszej szkole

22.11 odbył się kolejny koncert Lubuskiego Biura Koncertowego  „Orfeusz”.

Pani Marta Kołoszyc, pan Mateusz Urbański i pan Szymon Rauhut zaprosiliśmy naszych młodych słuchaczy na Dziki Zachód.

Przedszkolaki oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym mieli okazję posłuchać przebojów muzyki country.

21 listopada – Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Zacznijmy od jednego dnia i zamieńmy w wieczność.

21 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień –  niezwykle wartościowe i piękne święto. To wspaniały moment do przypomnienia, ile znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Uczniowie naszej szkoły w Dniu Życzliwości stworzyli wizerunek ucznia doskonałego. Oprócz podziękowań i miłych słów, które można było przeczytać na szkolnym korytarzu, magicznych słów, które rozbrzmiewały zewsząd, można też  było nacieszyć oczy prześlicznym wyglądem uczniów. Zakładając śnieżnobiały kołnierzyk i dopinając białą chusteczkę do bluzki każdy wychowanek naszej szkoły wyglądał jak z żurnala modowego.

,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informuję, że na etapie oceny wniosku złożonego przez Gminę Szprotawa w sprawie przyznania grantu na zakup laptopów w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  zobligowani zostaliśmy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa do jego uzupełnienia o szczegółowe osoby uprawnionej do przyznania dofinansowania.

W tym celu ww. instytucja przesłała wzór arkusza tabelarycznego, w którym należy między innymi poświadczyć informacje dotyczące zatrudnienia krewnego w linii prostej w PPGR i wskazać rodzaju dokumentu potwierdzającego to zatrudnienie .

Z tego powodu następuje konieczność dokonania wcześniejszej niż uprzednio planowano weryfikacji złożonych oświadczeń. Z uwagi na krótki czasu wskazany na wypełnienie arkusza weryfikacja zatrudnienia w PPGR prowadzona musi być  wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

Wobec powyższego prosi się osoby, które nie dołączyły do składanych w październiku br. oświadczeń do dostarczenia w terminie od 22 listopada br. do 10  grudnia br.  dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w sali rycerskiej w godzinach pracy urzędu.

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w PPGR mogą być :

* świadectwa pracy,

* umowy o pracę

* zaświadczenia z KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

* zaświadczenia z ZUS

* innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego.

Zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR

Z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych oświadczeń ( powyżej 400 ) a zarazem wymagany  czas na uzupełnienie przez Gminę Szprotawa wniosku aplikacyjnego bardzo proszę o zrozumienie i niezwłoczne przedkładanie ww. dokumentów.  Brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR uniemożliwi zakwalifikowanie osoby do umieszczenia w wykazie uprawniającym do przyznania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opinią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Zielonej Górze osoby, których krewni zatrudnieni byli w Spółdzielniach Kółek Rolniczych nie kwalifikują się do przyznania sprzętu komputerowego. Wynika to z faktu, iż Spółdzielnie Kółek Rolniczych nie wchodziły w skład PPGR. W związku z tym oświadczenia takie nie mogą zostać uwzględnione do przyznania dofinansowania.

17 listopada – Dzień Czarnego Kota

17 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Czarnego Kota. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na konieczność opieki nad tymi zwierzętami oraz walka z uprzedzeniami oraz przesądami, które są wyjątkowo niebezpieczne dla czarnych kotów. W naszej szkole dzień ten był podsumowaniem konkursu organizowanego przez Samorząd Uczniowski „Paczka dla kociaczka”. Wszystkim uczniom i przedszkolakom dziękujemy za wielkie zaangażowanie. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy trzeciej, którzy uzbierali największą ilość karmy. Trzecioklasiści otrzymali dyplom i nagrodę – niespodziankę. Cała zebrana karma została przekazana pani Annie Nowik z Fundacji Oczami Kota.